Bả Diệt Kiến Optigard

350.000,0

‘- Thương hiệu: Syngenta
– Sản xuất: đức
– Phân loại: Không mùi
– Thành phần: Thiamethoxam 0,01%
– Diệt trừ: Diệt Kiến

0964 131 419