BỘ THUỐC DIỆT MỐI TẬN GỐC TERMIZE 200SC & PMC 90DP

370.000,0

Xuất xứ:

Thuốc diệt mối termize 200 sc: Malaysia.

Thuốc diệt mối pmc 90dp : Việt Nam.
– Thành phần :

termize 200sc: imidacloprid: 200g/lít.

– Diệt trừ: chuyên diệt tất cả các loại mối.…

0964 131 419