Thuốc diệt mối Termize 200SC chai 50ml

250.000,0

Xuất xử : Malaysia.

Thành phần:

-imidacloprid: 200g/lít

– Phụ gia:… 1 lít

  • Quý cách: 50ml.

Thuốc không mùi.

Thuốc diệt mối termize 200SC có tính lang truyền, lang truyền về mối chúa , tiêu diệt cả đàn

0964 131 419